• Waist and thigh support

    ወገብ እና ጭኑ ድጋፍ

    በአካል ብቃት እንቅስቃሴ ወቅት ጥቅም ላይ በሚውልበት ጊዜ የሙቀትና ላብ ተጨማሪ ጭማሪን ያበረታታል ፤ ከቅርጽዎ እና መጠንዎ ጋር ለማስተካከል የተስተካከለ እና ተለዋዋጭ። በቀላሉ በጭኑ አካባቢ ዙሪያ ዘርግተው ያድርጉት ፡፡ ለመጨረሻው ምቾት 2 ዋና የኒዮፕሪን ጭራ ማሳጠጫዎች ያካትታል ፤ ለጠንካራ ድጋፍ ዘላቂ ቁሳቁስ; የ Wraparound ቅጥ ለመልበስ እና ለመልቀቅ ቀላል; የኒዮፕሬይን ድጋፍ የጭኑ ጡንቻዎች ጠንካራ እና ደህንነቱ የተጠበቀ እንዲሆን ይረዳል